Bán công ty bất động sản

10 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Bán buôn - Bán lẻ  
Mã số thuế 010632****
Số năm hoạt động 8 năm
Vốn điều lệ 1,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Tôi đang cần thanh lý công ty bất động sản hoạt động từ năm 2011. Muốn chuyển nhượng nhanh trong tháng 11 nay. Ai có nhu cầu liên hệ sớm