Bán công ty chuyên kinh doanh văn phòng phẩm

12 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Bán buôn - Bán lẻ  
Mã số thuế 010632****
Số năm hoạt động 7 năm
Vốn điều lệ 1,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 2 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Không nợ thuế, nộp báo cáo đầy đủ