Bán công ty chuyên về viễn thông hoạt động được 6 năm

15 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Công nghệ thông tin  
Mã số thuế 010678****
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 6 năm
Vốn điều lệ 500,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 1 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung - Báo cáo thuế đầy đủ - Không nợ thuế - Token chữ ký số đến 12/2019 - Không nợ ngân hàng - Ngành nghề phong phú - Đã mua hóa đơn. Sử dụng hết 115 tờ còn 35 tờ.