Bán công ty công nghệ sạch thuế

4,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Công nghệ thông tin  
Mã số thuế 031530****
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 3 năm
Vốn điều lệ 4,600,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Cần bán công ty công nghệ đã có nền tảng đang vận hành