Bán công ty Công nghệ thành lập năm 2018, thành lập tại Q5 Tp Hồ Chí Minh

24,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Công nghệ thông tin  
Mã số thuế 031494****
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 5 năm
Vốn điều lệ 5,000,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Bán công ty giải pháp công nghệ thành lập tháng 03/2018 tại Quận 5 Thành phố Hồ Chí minh. Chưa phát sinh doanh thu. Chữ ký số còn nửa năm. Báo cáo thuế đầy đủ.