Bán công ty kinh doanh dược phẩm tại Hà Nội

18 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Y tế - Dược phẩm - Thiết bị y tế  
Mã số thuế 010632****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 11 năm
Vốn điều lệ 2,000,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Báo cáo thuế đầy đủ Không nợ ngân hàng Chữ ký số còn hạn tới tháng 5/2020