Bán công ty sản xuất hàng tẩy rửa

6 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Sản xuất - Chế biến  
Mã số thuế 010302****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 10 năm
Vốn điều lệ 4,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 12 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Công ty hoạt động sản xuất về tẩy rửa, lượng khách hàng đông.