Bán công ty thành lập năm 2013

20 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Y tế - Dược phẩm - Thiết bị y tế  
Mã số thuế 010637****
Số năm hoạt động 7 năm
Vốn điều lệ 1,900,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 1 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Do làm ăn kém mình chuyển công việc khác cần bán công ty chỉ việc hoạt động. kê khai đầy đủ, không nợ động thuế...