Bán công ty TNHH 1 thành viên. Hồ sơ sạch. Thành phố HCM

10,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Bán buôn - Bán lẻ  
Mã số thuế 031627****
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 2 năm
Vốn điều lệ 500,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Trong năm 2021 phát sinh hóa đơn tài chính gần 200 triệu. Công ty đóng thuế môn bài đầy đủ, đúng hạn.