Bán công ty TNHH

20 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế 010593****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 10 năm
Vốn điều lệ 2,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 5,000,000 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Nhượng lại công ty