Bán công ty Tư vấn về Môi trường

50 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Dịch vụ tư vấn  
Mã số thuế 010688****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 8 năm
Vốn điều lệ 4,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 1 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Bán Công ty tư Vấn hoạt động về lĩnh vực môi trường, đã có hợp đồng, có doanh thu, đã phát hành hoá đơn. Không nợ thuế, hồ sơ kê khai thuế đầy đủ.