Bán công ty xây dựng, tư vấn xd thành lập năm 2017 tại Hà Nội

50 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế 010785****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 7 năm
Vốn điều lệ 10 đồng
Doanh thu gần nhất 5 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Tôi cần bán công ty xây dựng, tư vấn xd thành lập năm 2017 tại Hà Nội Liên hệ: 0985330955