Bán công ty xây dựng, vật liệu xây dựng chưa phát hành hóa đơn

10 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế 010568****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 4 năm
Vốn điều lệ 0 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Tôi cần tìm người để chuyển nhượng pháp nhân cho công ty hoạt động về lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng. Công ty thành lập từ năm 2015. Nộp báo cáo thuế đầy đủ theo từng năm, không nợ thuế 1 đồng nào. Nên muốn nhượng lại cho ai có nhu cầu.