Bán doanh nghiệp thiết bị y tế trên 5 năm

5,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Y tế - Dược phẩm - Thiết bị y tế  
Mã số thuế 010784****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 5 năm
Vốn điều lệ 5,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 7,000,000,000 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành