Bán HTX dịch vụ lâm nghiệp

1 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Sản xuất - Chế biến  
Mã số thuế 280165****
Tỉnh thành Thanh Hóa  
Số năm hoạt động 12 năm
Vốn điều lệ 5,000,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành