Cần bán công ty thiết bị Y tế được thành lập 2020

3,500,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Y tế - Dược phẩm - Thiết bị y tế  
Mã số thuế 031622****
Số năm hoạt động 3 năm
Vốn điều lệ 1,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 12,000,000,000 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Cần bán công thiết bị Y tế thành lập 2020,