CAN BAN CONG TY THUONG MAI DOANH THU 250TY /NAM

4,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Bán buôn - Bán lẻ  
Mã số thuế *
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 8 năm
Vốn điều lệ 30,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 250 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Tôi cần bán công ty thương mại. tại Hà Nội. Doanh thu hàng năm 250ty/năm công ty quyết toán thuế đến năm 2020