cần bán công ty TNHH xây dựng công trình

50,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế 031540****
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 4 năm
Vốn điều lệ 2,000,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành