Cần bán công ty vận tải

170 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Thương mại - Dịch vụ  
Mã số thuế 370280****
Tỉnh thành Bình Dương  
Số năm hoạt động 4 năm
Vốn điều lệ 17,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 1,000,000,000 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Cần sang nhượng lại công ty vận tải thành lập năm 2019, sổ sách công ty sạch, không nợ thuế.