Cần bán công ty xử lý nước

80,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Sản xuất - Chế biến   Xử lý chất thải  
Mã số thuế 010148****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 18 năm
Vốn điều lệ 5,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 3,200,000,000 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Cần bán công ty TNHH, không nợ thuế, tờ khai nộp đầy đủ. Công ty kinh doanh về xử lý nước