Cần bán cty TNHH du lịch vận tải thành lập 2017

30,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Du lịch  
Mã số thuế 031445****
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 6 năm
Vốn điều lệ 1,500,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 0 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung