Cần Chuyển nhượng Công Ty TNHH Môi trường Đức Tín

30 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Dịch vụ tư vấn   Thương mại - Dịch vụ  
Mã số thuế 030934****
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 13 năm
Vốn điều lệ 7,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 2 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành