Cần mua Công ty sơn Công nghiệp (sơn chống gỉ, chống cháy…)

0 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Mã số thuế
Vốn điều lệ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Cần mua Cty đang sản xuất sơn Công nghiệp (sơn chống gỉ, chống cháy...) Ưu tiên khu vực BD, HCM, ĐNai Vui lòng liên hệ