Cần mua công ty thiết kế

0 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế
Vốn điều lệ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Tôi cần mua công ty về thiết kế cho chứng chỉ thiết kế hạng 1. Giá cả đàm phán. Trân trọng