Cần Mua Công ty tư vấn thiết kế về xây dựng

30 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế
Số năm hoạt động 4 năm
Vốn điều lệ 5,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 3 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Tôi cần mua 1 công ty với các thông tin sau đây: Công ty tư vấn thiết kế xây dựng
  • Xuất hóa đơn đầy đủ
  • Có doanh thu > 3.000.000
  • Có hợp đồng tương tự > 1 tỷ
  • Sạch thuế
  • Địa bàn: Hà nội, HCM
  • Giá : Thỏa thuận