Cần mua công ty vận tải

30,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Thương mại - Dịch vụ   Xây dựng  
Mã số thuế
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 3 năm
Vốn điều lệ 5,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 1,000,000 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung em đang cần mua công ty vận tải khu vực TP.HCM hoặc xung quanh, hoạt động từ 2017, 2018 đến nay, có giấy phép vận tải, doanh thu thấp, a/c nào có liên hệ em: 0904833286