Cần mua công ty về lĩnh vực Tài Chính.

0 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Chứng khoán  
Mã số thuế
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 2 năm
Vốn điều lệ 6,000,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Cần mua công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính ví dụ như Thu hộ, chi hộ, thu tiền điện nước...... khư vực HCM. Đối tác có thông tin vui lòng liên hệ : 0989 044 395 Mr Tuấn