Cần mua công ty Viễn Thông (tại tỉnh nào cũng được)

0 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Bưu chính viễn thông  
Mã số thuế
Vốn điều lệ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Tôi cần mua công ty kinh doanh về dịch vụ viễn thông. Yêu cầu: Đã có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được Cục Viễn thông cấp phép. Liên hệ: 0978156885