Cần mua công ty xây dựng 3 năm kinh nghiệm, báo cáo thuế đầy đủ

0 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Điện - Điện tử   Xây dựng  
Mã số thuế
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 3 năm
Vốn điều lệ 1,000,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Cần tìm công ty Xây dựng dân dụng, hạ tầng, giao thông, Thiết bị điện ME Có chứng chỉ hạng 2 trở lên (Bộ xây dựng cấp) 3 Năm kinh nghiệm trở lên K nợ thuế và báo cáo thuế đầy đủ.