Cần mua

0 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Công nghệ thông tin   Dịch vụ tư vấn   Điện - Điện tử   Xây dựng  
Mã số thuế
Tỉnh thành Hà nội  
Vốn điều lệ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Cần mua công ty trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt, công trình, thiết bị điện, công nghệ... Thời gian hoạt động 5 năm trở lên