Cần nhương cty doanh thu cao

130 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Thương mại - Dịch vụ  
Mã số thuế 031610****
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 2 năm
Vốn điều lệ 1,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 7 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành