Cần Tìm Mua công ty về lĩnh vực Bất Động Sản

0 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Bất động sản  
Mã số thuế
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 2 năm
Vốn điều lệ 100 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Cần mua công ty đang hoạt động về Bất Động Sản Tình trạng đang hoạt động Giá cả thương lượng