chuyển nhượng công ty 2021

12 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Bán buôn - Bán lẻ   Sản xuất - Chế biến   Xây dựng  
Mã số thuế 010967****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 2 năm
Vốn điều lệ 9,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 1 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Do điều kiện kinh doanh khó khăn nên muốn chuyển nhượng công ty, công ty sạch không nợ thuế, thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và đúng hạn