Chuyển nhượng công ty Hà Nội

50 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Bất động sản   Xây dựng  
Mã số thuế 010814****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 5 năm
Vốn điều lệ 1,800,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 8 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Chuyển đổi kinh doanh tôi muốn chuyển nhượng công ty đã hoạt động từ t1/2018 , không nợ xấu , đã phát hành hóa đơn , doanh thu trung bình hàng năm từ 6-8 tỷ