CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY XÂY DỰNG

5,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế 031646****
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 3 năm
Vốn điều lệ 1,600,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Công ty thành lập từ năm 2020 (được 3 năm) nhưng do tình hình dịch Covid19 nên tạm ngừng hoạt động 2 năm, chưa phát sinh hoạt động kinh doanh. Công ty không nợ nghĩa vụ thuế hoặc các khoản phải nộp khác.