chuyển nhượng cty bảo vệ

15,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Bảo vệ  
Mã số thuế 031448****
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 6 năm
Vốn điều lệ 20,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 6,000,000,000 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Không có người để tham gia điều hành nên cần bán lại doanh nghiệp