Công ty hoạt động trên 3 năm về cơ khí

0 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Sản xuất - Chế biến   Thương mại - Dịch vụ   Xuất nhập khẩu  
Mã số thuế
Tỉnh thành Hà nội   Vĩnh Phúc  
Vốn điều lệ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành