Doanh nghiệp sạch không nợ thuế, bảo hiểm, thành lập năm 2016

15,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Bất động sản  
Mã số thuế 010757****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 6 năm
Vốn điều lệ 2,000,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành