Doanh nghiệp TNHH MTV thành lập năm 2019, pháp lý sạch sẽ

10,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Giáo dục - Thiết bị giáo dục  
Mã số thuế 010873****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 2 năm
Vốn điều lệ 100,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Doanh nghiệp pháp lý sạch sẽ, không công nợ phải thu, phải trả. Được hoàn thuế