Mình muốn bán công ty cổ phần năm 2016 giá rẻ

70 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Xuất nhập khẩu  
Mã số thuế 010741****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 5 năm
Vốn điều lệ 1,500,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 320,000,000 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Mình muốn bán công ty cổ phần của mình, thành lập ngày 26 tháng 4 năm 2016
  • Ngành nghề kinh doanh chính: xuất khẩu
  • Không nợ thuế
  • Không nợ ngân hàng
  • Không nợ khách hàng
  • Chưa phát hành hóa đơn
  • Đầy đủ chứng từ, tờ khai hải quan khi xuất khẩu
  • Giá bán 7 triệu