Mua công ty tại Hà Nội

0 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Bất động sản  
Mã số thuế
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 5 năm
Vốn điều lệ 3,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 1,000,000,000 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành