Mua công ty thành lập 5 năm

0 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng   Xử lý chất thải  
Mã số thuế
Tỉnh thành Hà nội  
Vốn điều lệ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành