Mua công ty xây lắp điện, chiếu sáng, hạ tầng hoạt động trên 3 năm

15 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Dịch vụ tư vấn   Xây dựng  
Mã số thuế
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 3 năm
Vốn điều lệ 3,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 10 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Tôi đang tìm mua công ty hoạt động về lĩnh vực xây lắp điện trung hạ áp, điện chiếu sáng và hạ tầng đã hoạt động trên 3 năm. Yêu cầu :
  • Không nợ thuế, báo cáo thuế đầy đủ, không nợ ngân hàng, còn lưu lại tất cả các hồ sơ.
  • Hoạt động tại Hà nội ( Quận Hà Đông là tốt nhất)
  • Đã phát hành hóa đơn và có doanh thu gần nhất trên 5 tỷ
  • Vốn điều lệ trên 3 tỷ thì càng tốt, nếu thấp hơn cũng được.
  • Doanh thu 3 năm càng cao (dưới 30 tỷ), lợi nhuận trên 300 triệu