Mua CTY sạch

0 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Mã số thuế
Vốn điều lệ 10,000,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành