mua doanh nghiệp

6 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Mã số thuế
Số năm hoạt động 2 năm
Vốn điều lệ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung cần tìm mua công ty hoạt động từ 2 năm trở lên, ở miền bắc. giá dưới 10 triệu