Nhượng cty kd chưa phát hành hoá đơn

0 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Bán buôn - Bán lẻ   Tiêu dùng  
Mã số thuế 010926****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 3 năm
Vốn điều lệ 2,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Cần nhượng lại miễn phí bạn nào cần