Nhượng lại công ty xây dựng giấy phép 2011

15,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Bán buôn - Bán lẻ   Xây dựng  
Mã số thuế 031063****
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 10 năm
Vốn điều lệ 3,000,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Cần bán hoặc sang nhượng lại công ty xây dựng giáy phép 2011. không nợ thuế để các anh chị xây dựng có pháp lý để hoạt động .