Sang công ty do làm ăn thua lỗ

20,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Bưu chính viễn thông  
Mã số thuế 030772****
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 13 năm
Vốn điều lệ 1,800,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành