Sáng nhượng công ty

0 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Bưu chính viễn thông   Dịch vụ tư vấn   Sản xuất - Chế biến   Thương mại - Dịch vụ   Xuất nhập khẩu  
Mã số thuế 031430****
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 5 năm
Vốn điều lệ 1,000,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành