bán công ty thnn

50,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế 570204****
Tỉnh thành Quảng Ninh  
Số năm hoạt động 2020 năm
Vốn điều lệ 2,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 80,000,000 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành